पुर्णनांव जगदीश उत्तमराव पाटील.
पत्ता मु.पो. दहिवेलता. साक्री जि. धुळे.
फोन 02561230643
मोबाईल 9922192352, 9403714721.
जन्मतारीख 0/6/1971
शिक्षण M.sc. B.ed. M.Phil.
विषय रसायनशास्त्र.
नियुक्ती दिनांक 15/07/1998
अनुभव वर्ष 12 years
सहभाग
ओरिएंटेशन कोर्स(१) सिलँबससेटींग, (३) , राज्यस्तरीय चर्चासत्र ,(३) राष्ट्रिय चर्चासत्र –(१)